ПОЧЕМУ МЯГКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТРУБКА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА ?

OKSİDASYON DAYANIMLIDIR.

Piyasadaki borulara göre oksidasyon sonucu bozulma özelliği çok düşüktür. Oksidasyon dayanımı olmayan borular uzun vadeli kullanıma uygun değildir. Piyasadaki yumuşak PE Borularda ‘’oksidasyon dayanım özelliği’’ bulunmamaktadır.

ESNEKTİR VE KOLAY ŞEKİL ALIR.

Piyasadaki Yumuşak PE borular gibi esnekliğe sahiptir. Kolay şekil alma özelliği ile muazzam montaj kolaylığı sağlamaktadır.

KAPLİN EK PARÇALARI İLE KOLAY MONTAJ EDİLİR.

Yumuşak PE borular gibi kaplin tarzı mekanik birleştirmeye uygun ekleme parçaları ile montaja uygundur.

YÜKSEK BÜKÜLME DİRENCİNE SAHİPTİR.

Büküldüğünde çatlama göstermez. Bükülen kısım basınç dayanımı özelliğini koruduğu için fire oluşmaz, ilave ek parça kullanılmaya  gerek duyulmaz. Boru bükülse de kullanılır. Hurda hammaddelerden üretilen yumuşak PE borular bükülme anında ciddi zararlar alırlar eğer kesilip atılmaz ise, içerisinde oluşturduğu ‘’iç gerime ‘’  ile zamanla bu bölgede hasar oluşması kaçınılmazdır.

SOFT POWER NEDİR ?

Dizayn Teknik Boru ve Elemanları San. Tic. AŞ kendisinden bekleneni yaptı ve’ ’esnek boru pazarında’’ devrim denilebilecek bir buluşa imza attı. SOFT POWER PIPE’ ın hafızalara, gönüllere hitap eden bir ürün  olacağı aşikardır.

Piyasada Yumuşak Pe Boru olarak adlandırılan sıradan ürünlerin hiçbir vasfı ve basınç dayanımı iddiası yoktur. Ne kadar PE32 hammaddeden üretildiği söylense de borular poşet üretiminde kullanılan ‘’LDPE’’ hammaddeden üretilmektedir. LDPE hammaddelerin basınç dayanımı iddiası yoktur ve hiçbir petro kimya tesisi LDPE hammaddelerinin basınç dayanımını taahhüt etmez.

Daha vahim olanı ise piyasada hurda hammadeden üretilen borularda pazarda fazlasıyla yer bulmaktdır.
 

Oysa ki SOFT POWER PIPE öyle mi ?

Hammaddesi AR-GE ekibimiz tarafından geliştirilen PE63 hammaddeden üretilmektedir. Kullanısına güven veren bir basınç değerine sahip olmakla birlikte, yeniliklerin öncüsü olan milli bir firmanın AR-GE çıktısıdır.

Sıradan ürünlerin hakim olduğu pazarda, borunun asıl görevinin ‘’basınç dayanımı’’ olduğu unutulmaktadır. Borunun alım satımı basınç değer değil de et kalınlığı yada kilogram ile yapılmaktadır. Daha kalın et kalınlığına sahip boru satın alındığında sağlam boru satın alındığı algısı pazara hakim olmaktadır.

Gerçek olan ise borunun basınç dayanımı hammaddenin SİGMA dediğimiz değerinden beslenmektedir. SOFT POWER PIPE ise sigması 6.3 Mpa olan hammaddeden üretilmektedir. Esnek özelliğe sahip, yoğunluk değeri düşük böyle bir hammadde yeryüzünde yoktur. Bu hammadde yi firmamız geliştirmiştir.

Marifet; daha az et kalınlığı ile daha yüksek basınç değerini sağlamak ve uzun yıllar kullanabilmeyi başarmak olmalıdır. İşte SOFT POWER PIPE tam da  böyle bir başarı elde etmiş borudur.

Sigması belli olmayan LDPE hammaddeden veya hurda hammaddeden üretilen borunun,ne kadar et kalınlığı kalın olursa olsun uzun ömürlü kullanıma uygun değildir.

SOFT POWER PIPE fayda maliyet ilişkisine göre değerlendirildiğinde piyasadaki ürünlere göre fiyat açısından rekabetçi bir üründür.
 

SOFT POWER PIPE KULLANIM ALANLARI ;

İçme Suyu Tesisatlarında, İçme suyu hatlarında, Tarımsal Sulama Sistemlerinde, Sera Sulama Sistemlerinde, Park ve Bahçe Peyzaj Sulama Sistemlerinde, Diğer Uygun Olan İçme Suyu Uygulamalarında.
 

SOFT POWER PIPE NEDEN TERCİH EDİLİR ?

GÜVENİLİR HAMMADDEDEN İMAL EDİLİR.

Basınç dayanımı belli olan PE63 hammaddeden üretilmektedir. Piyasada aynı amaca uygun şekilde kullanılan Yumuşak borular PE Borular gibi poşetlik,basınç sınıfı belli olmayan LDPE hammaddeden veya hurda hammaddelerden üretilmemektedir.
 

GÜNEŞİN UV IŞINLARINA KARŞI DAYANIKLIDIR.

Mavi boru üzerindeki ince siyah kaplamamız sayesinde SOFT POWER PIPE ürünümüz tam güneş altında,güneşin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı 10 yıl dayanıklıdır.
 

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM PERFORMANSINA SAHİPTİR.

SOFT POWER PIPE basınç dayanımı belli olan hammaddeden üretildiği için 20°C’de 50 yıl boyunca tasarlanan basınç değerinde güvenle kullanılabilir. Oysaki piyasadaki Yumuşak PE Boruları bu sürelerde kullanmanız mümkün değildir. Kısa sürelerde hasarlanıp kullanılmaz hale gelmektedir. 50 yıllık ömür dayanımı 80°C’de 1000 saatlik basınç testi ile ölçülmektedir. Piyasadaki yumuşak PE borular bu testleri geçememektedir.
 

ÇEVRESEL ÇATLAK DİRENCİ DAYANIMI YÜKSEKTİR.

Sıcaklık ve gerilme altında borular bazı kimyasallara maruz kaldığında polimerin ikincil bağlarında kopmalar olur. Bu sebeple boruların et kalınlığında çatlak oluşur ve bu çatlaklar zamanlar ilerler, borularda hasar oluşturur. SOFT POWER PIPE’ın çevresel çatlak direnci piyasadaki Yumuşak PE borulara göre mükemmeldir.

 

...

СЕТЕВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ DiZAYN PE 100

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СЕТЕВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ DiZAYN PE 100
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Полиэтиленовые трубы производятся из сырья, полученного в процессе полимеризации газообразного этилена, извлеченного из нефти. Класс Pe 100 обозначает 10,0 МПа, что является показателем окружного напряжения (σ) продукта. В начале класс соответствовал Pe 32, на данный момент продолжаются работы по его повышению от Pe 125. Поскольку увеличение этого значения указывает на увеличение прочности, это означает, что толщина стенок становится тоньше для того же класса давления. Это означает, что внутренний диаметр трубы Pe 100 увеличивается за счет экономии сырья. Улучшение этих значений увеличивает долю продаж этих труб на рынке, поскольку обеспечивает ценовое преимущество по сравнению с альтернативными продуктами.
 
Полиэтилен  пригоден для вторичной переработки, поскольку входит в группу термопластов. Если рассматривать с точки зрения охраны окружающей среды, его можно повторно использовать в продуктах второго сорта при сборе и переработке.
 
Сварочная способность полиэтиленовых изделий очень высока, а методы соединения разнообразны. Их можно соединять методом стыковой сварки, методом электромуфтовой сварки, методом враструб и методом экструзионной сварки.
 
Полиэтилен не подвержен коррозии, воздействию химикатов и является в высшей степени износостойким, что дает ему преимущество перед альтернативными продуктами. Минимальный срок службы составляет 50 лет. Во время землетрясений сети могут внезапно выйти из строя. Землетрясения в прошлом показали, что полиэтиленовые трубы сейсмоустойчивы, а жесткие трубы полностью приходят в непригодное состояние и требуют замены. 
 
На участках, где наблюдается эрозия,  трубы Pe 100 поглощают раскрытие за счет способности удлиняться на 600% . Это решило проблему линий, которые приходилось часто менять в оползневых зонах.
 
Возможность производства для различных давлений в соответствии с проектом положительно влияет на выполнимость проектов, поскольку позволяет экономить сырье.
 
Полиэтиленовые трубы (Pe100 и HDPE) чаще всего используются в Скандинавских странах. Основная причина в том, что трубы сохраняют свои эластичные свойства при температуру до -40 °C и не подвержены влиянию воды, превращающейся в лед. В то время как все стальные трубы разрываются под воздействием льда, полиэтиленовые трубы расширяются и поглощают увеличение объема. Стоимость проектов значительно снизилась благодаря легкости устройства переходов через реки, озера и морское дно с помощью полиэтиленовых труб (Pe100 и HDPE). Многие проекты, которые не удавалось реализовать, были реализованы с этим продуктом. Поскольку трубы были легче воды, их сплавляли к участку прохождения трассы  и прижимали бетонными блоками.
Эти трубы обеспечивают экономию первоначальных инвестиций и эксплуатационных расходов за счет выбора насосов с более низким энергопотреблением, поскольку гидравлическая кривая при расчетах потерь давления плавная.
 
Трубы Pe100 и HDPE позволяют сэкономить на фитингах и затратах на сварку, поскольку производятся  длиной от 50 до 100 и 200 метров в бухтах диаметром до Ø140 мм.
 
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА
 
Затраты на земляные работы и устройство каналов сведены к минимуму, так как трубы адаптируются к рельефу местности во время укладки. Также обеспечивается практичность укладки, поскольку трубы легко укладываются в каналы после их соединения снаружи.
 
Водопровод отсекают и ремонтируют путем заглушки обеих сторон поврежденного участка. Таким образом, ремонт можно производить, не отключая подачу воды.
 
При поворотах трубопроводов используется небольшое количество колен, так как радиус изгиба труб в 20-35 раз больше их собственного диаметра.
 
При производстве с добавкой технического углерода трубы устойчивы к ультрафиолетовому воздействию солнца.
 
Они устойчивы к гидравлическим ударам,из-за которых повышается класс давления в жестких трубах.
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Трубы производятся на производственных линиях, называемых экструдерами. Выпускаются в бухтах диаметром до Ø140 мм и длиной 11,80 м.
 
Фитинги могут изготавливаться инжекционным, сборным и экструзионным способом. При инжекционном методе изделию придается форма путем литья в формы под давлением. Сборным методом можно изготавливать все виды фитингов, такие как отводы, тройники и т. д., путем резки труб под углом и соединения их стыковой сваркой. Запатентованные инжекционные тройники Dizayn исключают необходимость в редукциях и значительно сокращают расходы. Экструзионная сварка - это метод сварки, используемый при изготовлении фитингов для конкретных проектов.
 
Цвет продукции - синий или синий в полоску, что обозначает водопроводную линию питьевой воды. Хотя цвет напрямую не влияет на прочность продукта, при добавке технического углерода обеспечивается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, и продукт приобретает черный цвет.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
- Сейсмоустойчивы благодаря своей эластичной структуре. Гасят удлинение на оползневых участках.
 
- Сохраняют гибкость даже при снижении температуры до -40 °C.
 
- Трубы можно использовать на строительной площадке в виде бухт.
 
- Высокоустойчивы к воздействию химических веществ. Не подвергается коррозии.
 
- Высокая износостойкость. Не образуются свищи. Кроме того, отсутствует канцерогенный эффект, так как молекулы не переходят в жидкость.
 
- Устойчивы к коррозионному воздействию жидкости внутри и структуры почвы снаружи.
 
- Плотность материала составляет 0,956 г / см3, поэтому он в 8 раз легче стали.
 
- Трубы легко укладываются в каналы после их соединения снаружи. Это снижает объем земляных работ.
 
- Не требуют аккуратной послойной экскавации земли.
 
- Очень подходят для переходов через реки, озера и морское дно.
 
- Благодаря гибкости труб повороты можно выполнять радиусом, превышающим диаметр труб в 20-35 раз, без использования колен.
 
- Устойчивы  к гидравлическим ударам.
 
- Можно соединить стыковой сваркой без использования фитингов.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
 
При сварных соединениях необходимо следить за тем, чтобы на поверхности трубы не было масла и грязи. Эти вещества, образующие промежуточный пленочный слой, препятствуют качественной сварке.
 
Окисленный слой на поверхности труб необходимо удалить с помощью зачистки (шейвера).
 
При электромуфтовой сварке перед тем, как вставить трубу в фитинг, на трубе маркером следует нанести отметку, соответствующую полной глубине вставки. Иначе определить глубину вставки не получится. Это может привести к тому, что зона сварного шва останется на рискованном уровне.
 
Следует контролировать значения давления и температуры при сварке.
 
В ветреную и холодную погоду сварку следует производить, создавая замкнутое пространство с помощью тента.
 
Трубы, которые производятся без добавки технического углерода, не следует хранить в местах, подверженных воздействию солнечных лучей. В случае необходимости этот срок не должен превышать один летний сезон.
 
Рабочее давление следует снижать, когда температура воды поднимается выше 20 °C. При 40 °C давление следует уменьшить до 6 бар.
 
Заполнение труб следует проводить с поэтапными опрессовками, чтобы в них не оставалось воздуха.
 
СРОК СЛУЖБЫ
Гарантированный срок службы составляет 50 лет при выбранном давлении при температуре 20 °C. Трубы обладают качествами, которые позволяют использовать их 100 лет. Горячая вода снижает прочность труб. При достижении температуры 40 °C устойчивость труб с 10 бар снижается до 6 бар.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
1 - Не лопаются ли пластиковые трубы быстро?
 
Пластик очень устойчив к коррозии. В нем не образуются свищи со временем, как в стальных трубах. Показатель окружного напряжения (σ) обозначает прочность трубы на сжатие. В настоящее время предпочтение отдается пластиковым трубам, поскольку благодаря эластичности  не имеют недостатков стальных труб и выдерживают такое же давление. Благодаря совершенствованию труб в результате проводимых исследований обеспечивается та же прочность на сжатие при меньшей толщине стенок. Эти трубы гарантированно прослужат 50 лет при выбранном значении давления.
 
2 - Что означает цвет труб?
 
Синий цвет означает питьевую воду. Поэтому на черных трубах нарисованы синие полосы.
 
3 - Чем полипропиленовые трубы отличаются от труб для питьевой воды?
 
Полипропилен подходит для производства труб больших диаметров (Ø1600 мм). Диаметр определяется в соответствии с желаемым классом давления. Полипропиленовые трубы нельзя использовать для горячей воды. Поскольку трубы гибкие, их можно производить в бухтах. Потребность в фитингах меньше, так как трубы можно соединять стыковой сваркой. Строение позволяет подсоединять отводы позже. Сохраняет эластичность и свойства при температуре до -40 ° C, не кристаллизуется.
 
4 - Какими методами выполняется соединение?
 Соединение выполняется стыковой сваркой, электромуфтовой сваркой, герметичными вставками и экструзионной сваркой.
 
5 - Какие методы соединения подходят для тех или иных работ?
Метод стыковой сварки; Это наиболее распространенный метод соединения труб и фитингов. Нет необходимости в фитингах при соединении труб встык. Фитинги можно получить, соединяя отрезанные под углом части трубы с помощью стыковой сварки. Для этого способа соединения используются электросварочные аппараты. С помощью этих аппаратов сварка может быть выполнена в короткие сроки при температуре до 260 °C и давлении 2 бара. Поскольку аппарат имеет простую конструкцию, персонал можно обучить работе на нем в короткие сроки.
 
Электрофузионный метод; Этот метод обычно используют в местах, требующих безопасности, поскольку зона сварного шва велика. Стоимость фитингов очень высока по причине их строения и способа. Внутри фитинга помещается медная проволока. Проволока нагревается и расплавляет полиэтилен, пропуская через себя ток, подаваемый электросварочным аппарата,ом . Плавящийся пластик плавит и противоположную поверхность. С увеличением объема появляется давление на молекулы , и под этим давлением молекулы создают ковалентные связи, обмениваясь электронами. Из-за затратности данный метод обычно используется в линиях природного газа. Его также предпочитают применять для ремонтных работ.
 
Соединение с нажимными штуцерами; Эти фитинги производятся в формах для литья под давлением. В изделиях имеются две канавки. В одну из них вставляется прокладка для обеспечения герметичности, а в другой крепится кольцо, чтобы труба не выходила наружу. Фитинги привариваются к трубе стыковой сваркой. Соединение этих изделий выполняется без электричества с помощью инструмента для затяжки на строительной площадке. Этот продукт оптимален для использования в местах, где нет электричества.
 
Способ соединения методом экструзионной сварки пластиковыми электродам...

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ DIZAYN

 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Канализационные трубы производятся из полипропилена и полиэтилена, которые входят в группу полиолефинов. Экструдированные гофрированные трубы диаметром до Ø450 мм производятся из полиэтилена и полипропилена, а спиральные гофрированные трубы - из полиэтилена. Поскольку значение кольцевой прочности в полипропиленовых трубах такой же толщины выше, чаще всего предпочитают эти трубы. Трубы диаметром от Ø500 мм и выше изготавливаются спиралевидным способом.
 
В то время как экструдированные гофрированные трубы комбинируются с фитингами, спиральные (spiral) гофрированные трубы на концах имеют раструб и втулку (охватываемый), в прямых стыках труб фитинги не требуется.
 
Для соединения экструдированных труб производятся инжекционные фитинги. Прокладки вставляютя в канавку на внешней поверхности трубы и вставляются в фитинг. Спирально-гофрированные трубы можно соединять экструдерной сваркой, с помощью прокладок и электромуфтовой сваркой. Эти методы соединения позволяют использовать трубы, обычно используемые под давлением 0,5 бар, даже при 4 барах. Таким образом, при повышении давления, возникающем в результате дождей, переходящих в наводнение, трубы продолжают функционировать, не протекая и не повреждая стыки.
 
Гофрированные трубы продаются с 50-летней гарантией срока службы, поскольку они не подвержены коррозии и обладают высокой износостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям. Благодаря своей гибкой структуре они функционируют, не подвергаясь сейсмическому воздействию, например землетрясений. Предотвращается загрязнение грунтовых вод и почвы, поскольку обеспечивается герметичность трубы на протяжении всего срока службы. Корни деревьев не могут прорасти и перекрыть трубу. Благодаря небольшому весу трубы малого диаметра (Ø200-250) можно укладывать без использования строительной техники.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Гофрированные трубы производятся двумя способами. Производство осуществляется с помощью экструдера непрерывного действия, а также с помощью спирального метода на оправке. Производительность экструдированных гофрированных труб очень высока, а показатель кольцевой прочности стабилен, так как форму продукта нельзя изменять. Спирально-гофрированные трубы могут изготавливаться с желаемым значением кольцевой прочности и при оптимальном весе в зависимости от проекта.
 
Трубы состоят из двух слоев: внутреннего трубного слоя и внешнего ребристого слоя. Внутренний слой представляет собой трубу с плоской поверхностью, по которой протекает жидкость. Наружный слой ребристый. Оба слоя молекулярно связаны друг с другом. Структуру внешнего слоя с полыми ребрами предпочитают для экономии сырья и уменьшения веса трубы, поскольку по законам физики  она может выдерживать нагрузки, почти такие же как и структуры со сплошными ребрами.
 
Экструдированные гофрированные трубы выходят из экструдера в два слоя, а внешний слой формируется с помощью форм. В спиральном методе сначала получают внутреннюю трубу с гладкой поверхностью путем навивки полиэтиленовых полос одна на другую на оправку. Затем на эту трубу навивается  и приваривается профильно-вытянутое изделие. Оба вида продуктов имеют монолитную сварную конструкцию.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
 - Гофрированные трубы Dizayn Korige высокоустойчивы к коррозии благодаря изготовлению из полиэтилена и полипропилена.
 
 - Гарантированный срок службы не менее 50 лет при внешних воздействиях, также возможно использование в течение 100 лет.
 
 - Поскольку пластмассы гидравлически гладкие, их сопротивление жидкости небольшое, и жидкость течет с более высокой скоростью заполнения. Это снижает стоимость проекта за счет выбора труб меньшего диаметра при проектировании.
 
 - При укладке почти не бывает отходов .
 
 - Поскольку плотность труб очень низкая по сравнению с бетонными и литыми, потребность в строительной технике снижается до минимального уровня.
 
 - Гофрированные трубы Dizayn Korige не не образуют свищи и не допускают загрязнения грунтовых вод и почвы благодаря высокой износостойкости.
 
 - Разрыв труб исключен даже в гравийных грунтах, так как они растягиваются внутрь под чрезмерной нагрузкой.
 
 - Гофрированные трубы Dizayn Korige не позволяют корням деревьев прорастать в канал и перекрывать его.
 
 - Позволяют изготовить всевозможные специальные фитинги под конкретный проект.
 
 - При соединении с помощью электросварки герметичны и не разъединяются даже при давлении 4 бара.
 
 - Гофрированные трубы Dizayn Korige не выходят из строя, ломаясь в результате сейсмических нагрузок.
 
 - Могут использоваться для переходов через реки, озера и морское дно.
 
 - Гофрированные трубы Dizayn Korige могут использоваться для отвода предварительно очищенной воды от очистных сооружений в море.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
 
При заполнении канала уплотнение грунта следует производить послойно, чтобы вокруг труб не оставалось пустот. В частности, необходимо следить за тем, чтобы низ трубы был заполнен заполнителем. Если заполнение выполняется с качественным уплотнением в соответствии с техническими условиями, трубы будут исправно функционировать на протяжении всего срока службы, так как грунтовые и транспортные нагрузки будут передаваться на заполнение. Если же оставлять пустоты, трубы будут выдерживать только рассчитанные нагрузки, и прогнутся при сверхнагрузках, когда не будет места для их передачи. То же самое относится и к стальным трубам.
 
В герметичных системах с прокладками следует использовать смазочные материалы, такие как мыло и силикон, для того, чтобы трубы могли гладко войти в фитинги. Перед электромуфтовой сваркой необходимо убедиться в чистоте поверхностей. Перед началом сварки следует проверить, не касаются ли проволоки друг друга.
 
СРОК СЛУЖБЫ
 
Срок службы составляет 50 лет при давлении 0,5 бар. Поскольку трубы производятся с добавлением  технического углерода, не подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей солнца.
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
1. Из какого сырья производятся трубы?
 
Трубы производятся из полиэтилена (PE) и полипропилена (PP). При использовании полипропилена значение SR (кольцевой прочности) намного больше при той же толщине стенок.
 
2. Почему трубы изнутри желтого цвета?
 
Цвет не имеет особого значения помимо декоративного.
 
3. Почему трубы производятся в ребристом исполнении?
 
Когда на какой-либо предмет определенной толщины применяется нагрузка, основную нагрузку несет внешний слой. В центре значение нагрузки равно нулю. Таким образом достигается экономия материала части, несущей меньшую нагрузку. Вес трубы также значительно снижается.
 
4. Из скольких слоев состоит труба?
 
Трубы в экструзионном исполнении состоят из двух слоев. Внешнему слою придается ребристая форма. Спиральные трубы могут изготавливаться различных профилей и многослойными в зависимости от проекта.
 
5. Какие существуют методы соединения?
 
Гофрированные трубы диаметром до 450 мм соединяются раструбным методом. Спиральные трубы большего диаметра соединяются с экструзионной сваркой, а также электросваркой, что позволяет использовать их при давлении до 4 бар.
 
...

СПИРАЛЬНО-ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ DIZAYN

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Канализационные трубы - это продукт, производимый из полипропилена и полиэтилена группы полиолефинов. Экструдированные гофрированные трубы диаметром до Ø450 мм можно изготавливать из полиэтилена и полипропилена, а спирально-гофрированные трубы - только из полиэтилена. У полипропилена такой же толщины значение кольцевой прочности  намного выше, поэтому на нем чаще останавливают выбор. Спиральным способом производятся трубы диаметром от Ø500 мм и выше. Dizayn Group владеет технологией производства гофрированных спиральных труб диаметром до 8000 мм.
 
В то время как экструдированные гофрированные трубы соединяются с помощью фитингов, спиральные гофрированные трубы имеют раструб и втулку, при прямой стыковке труб фитинги не требуются.
 
Гофрированные трубы могут быть соединены экструдерной сваркой, раструбным способом, а также электросваркой. Эти методы соединения позволяют использовать трубы, которые обычно используются при давлении 0,5 бар, даже при 4 барах. Таким образом, трубы продолжают функционировать, не протекая и не повреждая стыки в результате повышения давления, возникающего во время дождей, переходящих в наводнение.
 
Гофрированные трубы продаются с 50-летней гарантией срока службы, поскольку они не подвержены коррозии и обладают высокой износостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям. Благодаря своей гибкой структуре они функционируют, не подвергаясь сейсмическому воздействию, например землетрясений. Поскольку герметичность обеспечивается на протяжении всего срока службы трубы, предотвращается загрязнение грунтовых вод и почвы. Корни дерева не прорастают и не перекрывают трубы.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
 Гофрированные трубы производятся двумя способами. Производство осуществляется с помощью экструдера непрерывного действия, а также с помощью спирального метода на оправке. Производительность экструдированных гофрированных труб очень высока, а показатель кольцевой прочности стабилен, так как форму продукта нельзя изменять. Спирально-гофрированные трубы могут изготавливаться с желаемым значением кольцевой прочности и при оптимальном весе в зависимости от проекта.
Трубы состоят из двух слоев: внутреннего трубного слоя и внешнего ребристого слоя. Внутренний слой представляет собой трубу с плоской поверхностью, по которой протекает жидкость. Наружный слой ребристый. Оба слоя молекулярно связаны друг с другом. Структуру внешнего слоя с полыми ребрами предпочитают для экономии сырья и уменьшения веса трубы, поскольку по законам физики  она может выдерживать нагрузки, почти такие же как и структуры со сплошными ребрами.
 Экструдированные гофрированные трубы выходят из экструдера в два слоя, а внешний слой формируется с помощью форм. В спиральном методе сначала получают внутреннюю трубу с гладкой поверхностью путем навивки полиэтиленовых полос одна на другую на оправку. Затем на эту трубу навивается  и приваривается профильно-вытянутое изделие. Оба вида продуктов имеют монолитную сварную конструкцию.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
- Полиэтилен и полипропилен демонстрируют высокую устойчивость к коррозии.
 
- Гарантированный срок службы не менее 50 лет при внешних воздействиях, также возможно использование в течение 100 лет.
 
 - Поскольку пластмассы гидравлически гладкие, их сопротивление жидкости небольшое, и жидкость течет с более высокой скоростью заполнения. Это снижает стоимость проекта за счет выбора труб меньшего диаметра при проектировании.
 
 - При укладке почти не бывает отходов .
 
 - Поскольку плотность труб очень низкая по сравнению с бетонными и литыми, потребность в строительной технике снижается до минимального уровня.
 
 - Не образуют свищи и не допускают загрязнения грунтовых вод и почвы благодаря высокой износостойкости.
 
 - Разрыв труб исключен даже в гравийных грунтах, так как они растягиваются внутрь под чрезмерной нагрузкой.
 
 - Не позволяют корням деревьев прорастать в канал и перекрывать его.
 
 - Позволяют изготовить всевозможные специальные фитинги под конкретный проект.
 
 - При соединении с помощью электросварки герметичны и не разъединяются даже при давлении 4 бара.
 
 - Не выходят из строя, разрушаясь в результате сейсмических нагрузок.
 
 - Могут использоваться для переходов через реки, озера и морское дно.
 
 - Могут использоваться для отвода предварительно очищенной воды от очистных сооружений в море.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
 
При заполнении канала уплотнение грунта следует производить послойно, чтобы вокруг труб не оставалось пустот. В частности, необходимо следить за тем, чтобы низ трубы был заполнен заполнителем. Если заполнение выполняется с качественным уплотнением в соответствии с техническими условиями, трубы будут исправно функционировать на протяжении всего срока службы, так как грунтовые и транспортные нагрузки будут передаваться на заполнение. Если же оставлять пустоты, трубы будут выдерживать только рассчитанные нагрузки, и прогнутся при сверхнагрузках, когда не будет места для их передачи. То же самое относится и к стальным трубам. В герметичных системах с прокладками следует использовать смазочные материалы, такие как мыло и силикон, для того, чтобы трубы могли гладко войти в фитинги. Перед электромуфтовой сваркой необходимо убедиться в чистоте поверхностей. Перед началом сварки следует проверить, не касаются ли проволоки друг друга. Срок службы составляет 50 лет при давлении 0,5 бар. Поскольку трубы производятся с добавлением  технического углерода, не подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей солнца.
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
1. Из какого сырья производятся трубы?
 
Трубы производятся из полиэтилена (PE) и полипропилена (PP). При использовании полипропилена значение SR (кольцевой прочности) намного больше при той же толщине стенок.
 
2. Почему трубы производятся в ребристом исполнении?
 
Когда на какой-либо предмет определенной толщины применяется нагрузка, основную нагрузку несет внешний слой. В центре значение нагрузки равно нулю. Таким образом достигается экономия материала части, несущей меньшую нагрузку. Вес трубы также значительно снижается.
 
3. Из скольких слоев состоит труба?
 
Трубы в экструзионном исполнении состоят из двух слоев. Внешнему слою придается ребристая форма. Спиральные трубы могут изготавливаться различных профилей и многослойными в зависимости от проекта.
 
4. Какие существуют методы соединения?
 
Гофрированные трубы диаметром до 450 мм соединяются раструбным методом. Спиральные трубы большего диаметра соединяются с экструзионной сваркой, а также электросваркой, что позволяет использовать их при давлении до 4 бар.
 
...

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА DIZAYN PE 80

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Трубы для природного газа PE80 используются в частях трубопроводов природного газа с давлением 4 бар. Трубопроводы природного газа состоят из стальных труб на 20 бар, промежуточных трубопроводов на 4 бара и трубопроводов внутри зданий на 0,4 бара. Для частей с рабочим давлением 20 бар начали использовать в пробных целях композитные полиэтиленовые трубы. С установлением стандартов их использование станет широко распространенным. Продолжаются работы над пожароустойчивыми композитными трубами для использования внутри зданий.
 
Полиэтилены делятся на 3 вида в зависимости от плотности: низкоплотные, среднеплотные и высокоплотные. По мере увеличения плотности сырья увеличивается прочность и жесткость трубы, и наоборот, чем меньше плотность, тем выше гибкость и ударопрочность. При производстве труб для природного газа предпочтение отдается сырью с невысокой плотностью, потому что оно придает гибкость и лучшую ударопрочность.
 
Трубы для природного газа относятся к классу PE80. На данный момент показатель окружного напряжения, достигаемый при средней плотности, составляет 8,0 МПа. По мере увеличения этого значения толщина стенок будет уменьшаться, а количество протекающего вещества увеличиваться. Учитывая, что эти трубы относятся к классу SDR11, при использовании для водопроводных линий номинальное давление (PN) должно составлять 12,5 бар, при использовании для газопроводных линий давление может составлять 4 бара, так как коэффициент безопасности составляет 2,5 вместо 1,25. Коэффициент безопасности был выбран высоким, поскольку  углеводородные структуры влияют на полимерную цепь.
 
Укладывать трубы намного легче благодаря тому, что они выпускаются в бухтах. Сокращение объема сварки способствует прокладке коротких линий, что позволяет сэкономить на фитингах и трудозатратах.
 
Чтобы свести к нулю вероятность утечки природного газа через сварные швы, используется только электрофузионная сварка, которая является наиболее безопасным методом сварки. Ток проходит по медному проводу, помещенному в фитинги. Токопроводящий провод нагревается. Выделяя энергию, он плавит пластик. Объем расплавленного пластика увеличивается, и он плавит также трубу при контакте с ней. Под действием силы давления, создаваемой сжатием в промежуточной области, происходит молекулярная сварка. Благодаря своей гибкой конструкции трубы не повреждаются при землетрясениях, и исключается опасность разрыва.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Трубы PE80 для природного газа производятся в группе машин, называемых экструдерными линиями. Диапазон производства труб - Ø25-500 мм. Электросварные фитинги производятся методом литья на термопластавтоматах. Они становятся комплектными после вставки в них медной проволоки. При сварке очень важно, чтобы проволока не касалась друг друга.
 
Фитинги накладываются на трубу после удаления оксидного слоя с внешней поверхности труб. Кабели сварочного аппарата крепятся к металлическому штифту на фитингах. После сканирования штрих-кода выполняется сварка в соответствии с параметрами сварки, сохраненными в памяти аппарата. Вздутие полиэтилена в промежутках возле штифта свидетельствует о том, что сварной шов качественный. Это самый безопасный и дорогостоящий метод сварки, при котором зона сварного шва широка, а от рабочих не требуется выполнения особых действий. 
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
- Сейсмоустойчивы благодаря своей гибкости.
 
- Сохраняют гибкость при понижении температуры до -40 ° C.
 
- Можно использовать на строительной площадке в виде бухт.
 
 
- Высокоустойчивы к химическим веществам.
 
- Устойчивы к коррозионному воздействию протекающего вещества внутри и структуры почвы снаружи.
 
- Плотность материала составляет 0,956 г / см3, поэтому он в 8 раз легче стали.
 
- Трубы легко укладываются в каналы после их соединения снаружи. Это снижает объем земляных работ.
 
- Не требуют аккуратной послойной экскавации земли.
 
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
 
- При сварных соединениях необходимо следить за тем, чтобы на поверхности трубы не было масла и грязи. Эти вещества, образующие промежуточный пленочный слой, препятствуют качественной сварке.
 
- Окисленный слой на поверхности труб необходимо удалить с помощью зачистки (шейвера).
 
- Перед тем, как вставить трубу в фитинг, на трубе маркером следует нанести отметку, соответствующую полной глубине вставки. Иначе определить глубину вставки не получится. Это может привести к тому, что зона сварного шва останется на рискованном уровне.
 
- Поскольку производятся без добавки технического углерода, не следует хранить в местах, подверженных воздействию солнечных лучей. Места хранения обязательно должны быть защищены навесами.
СРОК СЛУЖБЫ
 
Срок службы изделия 50 лет.
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
1 - В линиях с каким давлением можно использовать трубы для природного газа PE80?
 
Для магистральных газопроводов под давлением 20 бар используются стальные трубы. Трубы для природного газа PE80 используются во вспомогательных линиях под давлением 4 бара. В здании также используются стальные трубы на уровне мбара. Причина, по которой здесь не используются пластиковые трубы, заключается в том, чтобы предотвратить повреждение труб при пожаре.
 
2 - Почему трубы желтого цвета?
 
В стандартах требуется, чтобы трубы для природного газа были желтыми или с желтыми полосами. Желтый цветнеобходим, чтобы отличать линии природного газа от линий питьевой воды.
 
3 - Можно ли использовать остатки этих труб в водопроводных линиях?
 
Можно. Устойчивость к давлению 4 бара для труб природного газа соответствует 10 барам для водопроводных труб, поскольку коэффициентбезопасности природного газа принимается равным 4.
 
4 - Какие есть методы соединения?
 
Трубы для природного газа соединяются только электрофузионными фитингами. Этот метод был выбран из соображений безопасности, так как зона сварки очень широкая.
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ DIZAYN
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Это трубы предназначены для предотвращения теплопередачи горячего или холодного протекающего вещества. Поскольку труба состоит из слоев разных материалов, она относится к классу композитных труб.
 
Геотермальные трубы состоят из трех слоев: внутренней несущей трубы, промежуточного изоляционного слоя из полиуретана (PUR) и внешней полиэтиленовой трубы (PE) в качестве защитной оболочки. Материал несущей трубы может быть разным в зависимости от температуры использования. Для температур 70 °C и ниже используются полипропиленовые трубы (PPr), а для емператур 140 °C и ниже используются стальные трубы.  Благодаря своим техническим и экономическим преимуществам не имеет недостатков труб с изоляцией из стекловаты.
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Предизолированные трубы производятся монолитными на производственных площадках компании.Основные несущие трубы из полипропилена производятся на экструзионных линиях. Эти трубы переходят на линию непрерывного производства. На трубе устанавливают осевые детали и провода датчика протечки. По осевым деталям вытягивают полиэтиленовую трубу. Торцевые отверстия закрываются, чтобы закачать ППУ в область между внутренней несущей трубой и внешней оболочкой. ППУ закачивается через отверстие над горловиной трубы. Пенополиуретан получают путем смешивания двух жидкостей, называемых полиолом и изоцианатом. Две жидкости смешиваются и закачиваются аппаратом. Вступая в реакцию, жидкости начинают набухать и приобретают пористую структуру, не пропускающую тепло. Труба готова к использованию после затвердевания ППУ, закаченного между трубами. Геотермальные трубы со стальной несущей трубой производятся так же как и с полипропиленовой, при этом стальные трубы приобретаются извне.
 
Фитинги для таких труб изготавливаются вручную без необходимости в оборудовании. Несущая труба изготавливается методом литья под давлением или сборным методом и помещается в продукт.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
- Обладают высокой устойчивостью к коррозии, так как оболочка выполнена из полиэтилена.
 
- Влажность под землей и над землей не влияет на изоляционный материал.
 
- Срок службы изоляции не менее 30 лет при внешних воздействиях.
 
- Благодаря обработке коронным разрядом между полиуретаном и внешней трубой образуется химическая связь, поэтому при тепловом расширении труба реагирует как монолитная, и предотвращается повреждение изоляции из-за удлинения несущей трубы.
 
- Монолитная конструкция препятствует удлинению стальной трубы под воздействием ползучести грунта.
 
- Используемый полиуретан имеет сертификат соответствия стандарту EN 253.
 
- Труба может применяться для транспортировки  веществ температурой до 140 °C.
 
- В качестве основной несущей трубы можно использовать стальные, полипропиленовые и медные трубы. По желанию они могут изготавливаться с внутренним покрытием трубы (например, эпоксидным). Стальные трубы могут быть сварными или бесшовными.
 
- Если перед укладкой несущую трубу нагреть, а затем произвести засыпку грунтом, то система будет предварительно напряжена. Таким образом устраняется эффект удлинения. Поскольку значения общего удлинения уменьшаются, отпадает необходимость использования компенсаторов.
 - Доступны все виды изолированных труб и фитингов. (колена, тройники, вентили и т. д.)
 
- Благодаря скользящей оболочке, используемой в стыках, предотвращены утечки и повреждение изоляции в стыках.
 
- Поскольку в предварительно напряженных системах не используются отводы L-, Z-, U-образной форм, нет необходимости в расширении канала для прокладки этих частей.
 
- Поскольку изоляция и кожух изделия изготавливаются в заводских условиях, не возникает проблем с качеством и продолжительностью сборки, как в условиях на объекте.
 
- Не требуются строительные конструкции для устройства галереи под землей или для перемещения на подвесах. Не возникает проблем, связанных с заполнением канала водой.
 
- Продукция производится в соответствии с международными стандартами (EN 253).
 
- Имеются международные сертификаты. (ГЭФ)
 
- Используются для передачи отработанного тепла, образующегося в когенерационных системах централизованного теплоснабжения, объектов геотермальной энергетики.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
 
При установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель, помещенный в пенополиуретановый слой трубы. Концы кабеля следует правильно соединять друг с другом.
 
Термоусадочную полиэтиленовую ленту в стыках необходимо нагреть, чтобы не оставалось зазоров. Зазоры приводят к намоканию пенополиуретана и ухудшению его структуры.
 
Чтобы предотвратить воздействие на пенополиуретан искр во время сварки внутренней стальной трубы, между ними следует поместить барьерный материал.
 
При укладке в штабеля открытые части пенополиуретана следует укрыть, чтобы на них не было воздействия осадков и в

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ DIZAYN

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Это трубы предназначены для предотвращения теплопередачи горячего или холодного протекающего вещества. Поскольку труба состоит из слоев разных материалов, она относится к классу композитных труб.
 
Геотермальные трубы состоят из трех слоев: внутренней несущей трубы, промежуточного изоляционного слоя из полиуретана (PUR) и внешней полиэтиленовой трубы (PE) в качестве защитной оболочки. Материал несущей трубы может быть разным в зависимости от температуры использования. Для температур 70 °C и ниже используются полипропиленовые трубы (PPr), а для емператур 140 °C и ниже используются стальные трубы.  Благодаря своим техническим и экономическим преимуществам не имеет недостатков труб с изоляцией из стекловаты.
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Предизолированные трубы производятся монолитными на производственных площадках компании.Основные несущие трубы из полипропилена производятся на экструзионных линиях. Эти трубы переходят на линию непрерывного производства. На трубе устанавливают осевые детали и провода датчика протечки. По осевым деталям вытягивают полиэтиленовую трубу. Торцевые отверстия закрываются, чтобы закачать ППУ в область между внутренней несущей трубой и внешней оболочкой. ППУ закачивается через отверстие над горловиной трубы. Пенополиуретан получают путем смешивания двух жидкостей, называемых полиолом и изоцианатом. Две жидкости смешиваются и закачиваются аппаратом. Вступая в реакцию, жидкости начинают набухать и приобретают пористую структуру, не пропускающую тепло. Труба готова к использованию после затвердевания ППУ, закаченного между трубами. Геотермальные трубы со стальной несущей трубой производятся так же как и с полипропиленовой, при этом стальные трубы приобретаются извне.
 
Фитинги для таких труб изготавливаются вручную без необходимости в оборудовании. Несущая труба изготавливается методом литья под давлением или сборным методом и помещается в продукт.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
- Обладают высокой устойчивостью к коррозии, так как оболочка выполнена из полиэтилена.
 
- Влажность под землей и над землей не влияет на изоляционный материал.
 
- Срок службы изоляции не менее 30 лет при внешних воздействиях.
 
- Благодаря обработке коронным разрядом между полиуретаном и внешней трубой образуется химическая связь, поэтому при тепловом расширении труба реагирует как монолитная, и предотвращается повреждение изоляции из-за удлинения несущей трубы.
 
- Монолитная конструкция препятствует удлинению стальной трубы под воздействием ползучести грунта.
 
- Используемый полиуретан имеет сертификат соответствия стандарту EN 253.
 
- Труба может применяться для транспортировки  веществ температурой до 140 °C.
 
- В качестве основной несущей трубы можно использовать стальные, полипропиленовые и медные трубы. По желанию они могут изготавливаться с внутренним покрытием трубы (например, эпоксидным). Стальные трубы могут быть сварными или бесшовными.
 
- Если перед укладкой несущую трубу нагреть, а затем произвести засыпку грунтом, то система будет предварительно напряжена. Таким образом устраняется эффект удлинения. Поскольку значения общего удлинения уменьшаются, отпадает необходимость использования компенсаторов.
 - Доступны все виды изолированных труб и фитингов. (колена, тройники, вентили и т. д.)
 
- Благодаря скользящей оболочке, используемой в стыках, предотвращены утечки и повреждение изоляции в стыках.
 
- Поскольку в предварительно напряженных системах не используются отводы L-, Z-, U-образной форм, нет необходимости в расширении канала для прокладки этих частей.
 
- Поскольку изоляция и кожух изделия изготавливаются в заводских условиях, не возникает проблем с качеством и продолжительностью сборки, как в условиях на объекте.
 
- Не требуются строительные конструкции для устройства галереи под землей или для перемещения на подвесах. Не возникает проблем, связанных с заполнением канала водой.
 
- Продукция производится в соответствии с международными стандартами (EN 253).
 
- Имеются международные сертификаты. (ГЭФ)
 
- Используются для передачи отработанного тепла, образующегося в когенерационных системах централизованного теплоснабжения, объектов геотермальной энергетики.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
 
При установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель, помещенный в пенополиуретановый слой трубы. Концы кабеля следует правильно соединять друг с другом.
 
Термоусадочную полиэтиленовую ленту в стыках необходимо нагреть, чтобы не оставалось зазоров. Зазоры приводят к намоканию пенополиуретана и ухудшению его структуры.
 
Чтобы предотвратить воздействие на пенополиуретан искр во время сварки внутренней стальной трубы, между ними следует поместить барьерный материал.
 
При укладке в штабеля открытые части пенополиуретана следует укрыть, чтобы на них не было воздействия осадков и влажности.
 
При заполнении канала уплотнение грунта следует производить послойно, чтобы вокруг труб не оставалось пустот. В частности, необходимо следить за тем, чтобы низ трубы был заполнен заполнителем. Если же оставлять пустоты и выполнять уплотнение некачественно, сила трения трубы о грунт будет низкой, и удлинение трубы будет намного больше. Поскольку в предварительно напряженных системах не используются компенсаторы, это является одним из наиболее ответственных этапов проекта.
 
Следует проверить уровень адгезии пенополиуретана к несущей трубе и внешней оболочке. Если адгезии нет, сила трения грунта не будет препятствовать удлинению.
 
Производственное предприятие компании-производителя должно состоять не только из оборудования для заливки пенополиуретана. Поскольку это оборудование не является синхронно работающим агрегатом, внутри будут оставаться пустоты, если их не выталкивать наружу во время набухания пенополиуретана. Эти места останутся без изоляции, и под нагрузкой грунта трубы прогнутся.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
1 - При какой температуре протекающего вещества по Цельсию можно использовать эти трубы?
 Их можно использовать при температуре протекающего вещества до 140 °C.
 
2 - Можно ли использовать трубы при температурах выше 140 °C?
 
Их можно использовать в комбинации с минеральной ватой и пенополиуретаном при температурах выше 140 °C.
 
3 - Можно ли использовать трубы для передачи пара?
 
Да, можно использовать стальные.
 
4 - Можно ли использовать трубы в линиях холодного водоснабжения?
 
Предварительно изолированные трубы предотвращают передачу тепла как изнутри наружу, так и снаружи внутрь. При передаче холодной жидкости тепло может передаваться снаружи внутрь. По этой причине жидкость, охлажденная в  чиллерах, может передаваться по этим трубам, не нагреваясь.
 
5 - Используются ли с этими трубами компенсаторы?
 
В компенсаторах нет необходимости, поскольку при применении технологии предизолированной укладки удлинение внутренней трубы поглощается силами трения грунта, и не происходит такого  удлинения, как у труб в других системах.
 
6 - Что такое обработка коронным разрядом? Она обязательна?
 
Для поглощения удлинения трубы также используются силы трения грунт. Чтобы это было возможным, пенополиуретан должен вступить в химическую реакцию и сцепиться как со стальной поверхностью, так и с полиэтиленом. Обработка коронным разрядом обеспечивает условия, благоприятные для адгезии пенополиуретана с полиэтиленом. Если обработка коронным разрядом не выполняется, необходимо использовать компенсаторы.
 
7 - Есть ли необходимость прокладывать галерею?
 
Поскольку эти трубы закапываются  прямо в землю, необходимости прокладывать галерею нет. При прокладке галереи следует учитывать удлинение труб.
 
...

ТРУБЫ DIZAYN ДЛЯ ВЫВОДА СТОКОВ В МОРЕ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Трубы для вывода стоков в море производятся из полиэтиленового сырья группы полиолефинов. Трубы произодятся диаметрами от Ø500 мм до Ø3000 мм методом спирального производства. Благодаря высокой химической стойкости полиэтилена он может прослужить 50 лет, не подвергаясь воздействию морской соли.
 
Альтернативой этим сооружениям является сама природа. При сбросе предварительно очищенных сточных вод в море, на берегу возникают очень неприятные запахи поскольку вода не может очиститься быстро. Причина в том, что концентрация сточных вод высока, а кислорода для действия бактерий не хватает. Поэтому сточные воды выводятся в морское течение, чтобы разбавить их. Когда концентрация сливаемой воды разбавляется в море, бактерии могут вступить в действие, и вода очищается естественным путем. Трубы для вывода стоков в море - это трубы, которые реализуют этот метод.
 
Трубы выпускаются длиной 11,80 мм. Они прокладываются от очистных сооружений по пути подводного течения. Эти трубы соединяются экструзионной сваркой или электросваркой. Концы прокладываемых в море труб закрываются металлическими фланцами. По мере того как сегменты труб присоединяются друг к другу сваркой, выполняется буксировка трубы в море с помощью бетонных утяжелителей. Поскольку полиэтилен по плотности ниже плотности воды и в трубе имеется воздух, труба плавает на воде. Когда достигается конечная точка трассы, открывается клапан на фланце и воздух заменяется водой. Таким образом, труба утяжеляется и оседает на морском дне. После подсоединения к суше труба вводится в эксплуатацию. 
Этот продукт стал решением проблемы для прибрежных городов Турции. Побережья таких городов, как Стамбул, Аланья, Анталия и Измит, были очищены от загрязнения сточными водами с помощью проектов с использованием этих труб.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
 
Изделие изготавливается способом прокатки на больших цилиндрах. Полиэтиленовое сырье вытягивается полосами в экструдере. Эти полосы навиваются на оправку, и им придается форма трубы.
 
Продукт выпускается в различных формах, подходящих для стыковой сварки, экструзионной сварки и электросварки. Нет необходимости в фитингах, в точках установки фитингов используются вентиляционные трубы. Продукт производится с рабочим давлением 0,5 бар.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА
 
Это продукт с самыми высокими характеристиками, который используется  для сброса предварительно очищенной воды с очистных сооружений в морские течения.
 
Гарантированный срок службы при внешних  воздействиях составляет не менее 50 лет, и его можно использовать в течение 100 лет.
 
Поскольку пластмассы гидравлически гладкие, они оказывают небольшое сопротивление жидкости, и жидкость течет с более высокой скоростью заполнения. Это снижает стоимость проекта за счет выбора группы меньшего диаметра в проекте.
 
При укладке почти не бывает отходов.
 
Поскольку плотность труб очень низкая по сравнению с бетонными и литыми, потребность в строительной технике снижается до минимального уровня.
 
Благодаря высокой износостойкости не образуют свищи и не допускают загрязнения грунтовых вод и почвы.
 
 
Позволяют изготовить всевозможные специальные фитинги под конкретный проект.
 
 - При соединении с помощью электросварки герметичны и не разъединяются даже при давлении 4 бара.
 
 Не выходят из строя, ломаясь в результате сейсмических нагрузок.
 
 Могут использоваться для переходов через реки, озера и морское дно.
 
В день можно выполнять не менее 2 км укладки труб.
 
Потребность в дайверах в процессе затапливания труб практически отсутствует по сравнению с другими видами труб.
 
Не отсоединяются в местах стыков при движениях грунта, например, как жесткие трубы.
 
Скорость потока в этих трубах намного выше, поскольку их поверхность гидравлически гладкая, что позволяет выбрать меньший диаметр.
 
Не подвержены коррозии, высокоустойчивы к химическим воздействиям, не подвержен влиянию морской воды.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
 
Перед электромуфтовой сваркой следует убедиться в чистоте поверхностей.
 
Перед началом сварки следует проверить, не касаются ли проволоки друг друга.
 
Следует хорошо смоделировать движение трубы при подаче воды  трубу в процессе затапливания. Труба должна спускаться по возможности горизонтально.
 
 
СРОК СЛУЖБЫ
 
Срок службы составляет 50 лет при давлении 0,5 бар.
 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 
1 - Из какого сырья производятся трубы?
 
Трубы производятся из полиэтилена (ПЭ).
 
2 - Какие методы соединения существуют?
 
Спиральные трубы соединяются с помощью стыковой сварки, экструзионной сварки и электросварки, что позволяет использовать их при давлении до 4 бар.
 
...