ÜRÜNLER

Suyu, toprak yüzeyine, belirli bir basınç altında ve ince damlacıklar halinde (yağmur şeklinde) püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ denir.
 
Günümüzün modern ve etkili sulama sistemlerinden olan bu sistemde, “sprinkler” adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir. Diğer yöntemlerde ise su doğrudan toprağa, yüzeyden veya toprak altından verilir.
 
Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir. Birden fazla sprinkler kullanıldığında, her bir sprinklerboru hattı önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek eşit dağılımlı bir sulama elde edilir.
 
Dizayn Grup Yağmurlama Sulama Boru ve Ek Parçalarında Polietilen hammaddesinin gelişmiş en son türevi olan gerilme değeri 10 MPa olan PE100 hammadde kullanılmaktadır. Kullanılan ham maddenin getirdiği ağırlık avantajı ile çiftçilerimize, ürünlerin taşınmasında kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.
 
Ayrıca iç çapın yükseltilmesi ile birlikte boru içerisinden daha fazla akışkan geçmesi ve pürüzsüz iç yüzey ile basınç kayıplarının minimuma inmesi sağlanmaktadır.
 
Dizayn Grup, Yağmurlama Sulama Boru ve Ek Parçalarının başlıkları soket kaynağı ile birleştirilmektedir. Soket kaynağı uygulamalarında kaynak sıcaklığı ve kaynak basıncının kontrol edilebiliyor olması boru ve ek parça arasında moleküler birleşme sağlar. Soket kaynağı makinelerinde sıcaklık ayar düğmesi ile sıcaklığı kontrol edebilirken, kaynak paftalarındaki koniklik ile basınç kontrol edilmektedir. Bu sayede uzun ömürlü kaynaklar yapılmaktadır. Basınç ve sıcaklık kontrol edilmezse, yüksek sıcaklık nedeni ile malzemenin yanması, düşük sıcaklık veya düşük basınç nedeniyle birleşmenin sağlanamaması gibi olumsuz durumlar meydana gelebilir. Döndürme kaynağında kontrol edilebilir bir ısıtma yoktur, basit makineler ile yapılır. Sürtünme ile sağlanan kontrolsüz basınç ve sıcaklık ile birleşme sağlanmaya çalışılır. Sürtünme nedeni ile oluşan sıcaklık bir çok değişkene göre değişeceğinden her zaman optimum olarak ayarlanması mümkün değildir. Kalitesiz kaynaklar sahada kopma problemlerine neden olur.
 
Yağmurlama Sulama Boru ve Ek Parçaları tarla, bağ ve bahçelerin sulanmasında, su kaynağından borularla taşınan suyun yağmur damlaları şeklinde toprağa düşmesini sağlayacak bir sulama sistemi sunar. Borular ve ek parçalar bir bölge sulandıktan sonra sökülerek diğer bölgelere yerleştirilebilir. Dizayn Grup Yağmurlama Sulama Sistemleri’nde boru ve ek parçalar, taşıma ve montaj esnasında çiftçilerin ihtiyaç duydukları hafifliğe, pratik sökülüp takılabilme kabiliyetine ve yüksek darbe dayanıklılığına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.
 
Soket kaynağı ile yapılan kaynaklarda kesit daralmasının olmaması sayesinde sulama kapasitesini düşürmez. Döndürme kaynağı dışta oluşan cüruf ve bundan kaynaklı kötü görüntünün oluşmamasının yanı sıra, kesit daralması da ortaya çıkmadığı için, soket kaynağı, rakiplerinin aksine, Dizayn Grup teknolojisinin sulama kapasitesini düşürmeyecek şekilde sunduğu bir yöntemdir. Ürünler, mandallı sistem sayesinde pratik bir şekilde birbirlerine takılabilir ve sökülebilir. Ağırlığın azaltılması adına tüm çaplarda özel hammaddeden geliştirilmiş plastik mandallar kullanılmıştır. Mühendislik plastiğinden geliştirilmiş özel mandallarımız metal mandallar ile aynı kuvvete dayanım gösterir, ağırlığı 8 kat daha hafiftir. Yeni mandal tasarımı ile Dizayn Grup Yağmurlama Sulama Sistemleri tarlada çok rahat sökülüp takılabilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca metal mandallarda karşılaşılan korozyon (pas) Dizayn Grup Yağmurlama Sulama Sistemleri’nde kullanılan mühendislik plastiğinden üretilen plastik mandallar ile önlenmiştir.
 
Yağmurlama sulama sistemlerinde boru ve ek parçaların yerleri sulama alanlarını değiştirmek için taşındığından boru ve ek parçaların ağırlığı büyük önem kazanmaktadır. Dizayn Grup yağmurlama sulama sistemlerinin bütününde sağlanan ağırlık avantajı ile çiftçiler tarlada 5 boru yerine 8 boru taşıyabilmekte, taşımadan yapılan zaman tasarrufu ile gün içerisinde daha fazla alan sulanabilmektedir.
 
Döndürme kaynaklarında boru ile başlıklar arasında kademe oluşmaktadır. Kademelerdeki çap değişiklikleri, akışlarda türbülans oluşturmakta ve basınç kaybına neden olmaktadır. Ayrıca ek yerinde oluşan çapaklar da basınç kaybına neden olur. Basınç kaybı ise daha az mesafeye su püskürtülebilmesi veya daha az sprink takılabilmesi anlamına gelmektedir. Bu ise bir günde sulanabilecek alanın ikinci güne sarkması demektir. Çiftçiler su kaynaklarını zamana bağlı kullanabildiklerinden bu husus önem arz etmektedir. Dizayn Grup Yağmurlama Sulama Sistemleri’nde böyle bir kademe oluşması söz konusu değildir. Bu avantaj sayesinde daha az enerji ile çok daha fazla sprink dönüşü sağlanabilmektedir. Örneğin 75 mm lik borular ile yapılacak sulama sisteminde, döndürme kaynağı ile üretimi yapılan boruların ve Dizayn Yağmurlama Sulama Sistemi borularının kullanılması kıyaslandığında, Dizayn Grup ürünleri ile %20 daha fazla arazi sulanabildiği görülecektir.
 
Dizayn Grup Yağmurlama sulama boruları yüksek kalitedeki polietilenden üretildikleri için kırılmaz özelliktedir. Bu özelliği ile üzerinden traktör gibi araçlar ile geçilse dahi kırılmazlar. Ayrıca döndürme kaynaklı borulara uygulanabilecek ani yüksek kuvvetlerde, boru üzerinde oluşan basıncın ek parça kaynağını kopartması gibi bir sorun Dizayn Grup ürünlerinde söz konusu değildir. Aynı basınca maruz kalan döndürme kaynaklı rakip ürünlerde ise kopmanın ilk aşaması sızdırma kendini gösterir ya da başlık kopmalarına neden olabilir.
 
Kalitesiz hammaddeden imal edilen ürünlerde ezilme veya bükülme yapıldığında, borunun katlandığı bölgelere dikkat edilirse eğer, beyazlaşmalar olduğu görülecektir. Beyazlaşmanın sebebi, çekme dayanımı ve ultraviyole (UV) dayanımı uygun olmayan olan bir hammaddenin kullanıldığı anlamına gelir. Dizayn Grup ürünleri orijinal karbon siyahı ham maddeden ve çok yüksek çekme dayanımlı hammaddeden üretildiği için beyazlaşma olmaz. Hammadde içerisine katılan karbon siyahı maddesi ile ürün, güneşten gelen ultraviyole ışınlarından etkilenmez. Ürünlerimize karbon siyahı reaktörde katıldığından, üretim esnasında katılmasından kaynaklanan kalite düşmesi görülmez rakiplerin aksine çok daha uzun süre güneş ışınlarından etkilenmeden kullanılabilir.
 
Ek parçalardaki tolerans hassasiyeti yanı sıra kaliteli conta kullanımı ile üründe sızdırmama kabiliyeti çok yüksektir.