Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Üstünlükleri, Nerede ve Nasıl Kullanılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

Üstünlükleri

·         95 °C’de PN10 bar’da kullanılabilir.

·         Sıcaklıklar anlık olarak 120 °C’ye çıktığında da dayanım gösterir.

·         Yerden ısıtma sisteminde kullanılabilir.

·         Mobil tesisatta radyatör bağlantısında kullanılır.

·         Oksijen bariyeri sayesinde havadaki oksijenin borudan suya geçmesini önler ve tesisatta oluşacak korozyon ve paslanmayı engeller (DIN4726).

·         Kimyasallara yüksek dayanım gösterir.

·         Yoğunluğu 0,956 gr/cm3 olduğundan hafiftir.

·         Rekorlar ile alet ihtiyacı olmadan kolay montaj edilir.

·         160 m kangal olduğundan kısa sürede ve fire vermeden döşenebilir.

·         Korozyon olmaz.

·         Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralmaz.

Nerede Ve Nasıl Kullanılır

Ürün yerden ısıtma sistemlerinde ve mobil ısıtma sistemlerinde kullanılmaktadır. Oksijen bariyer sayesinde, oksijen geçişi DIN 4726 standardına uygun olarak sağlanır. Kangal olarak imal edillmesi ve esnek yapısı ile döşeme şekillerine uygun şekilde rahatlıkla yere uygulanır. Mobil tesisat olarak adlandırılan radyatör sistemlerinde ise kılıf boru içerisinde uygulanır. Kılıfın birkaç avantajı vardır. Kılıf boru plastik boru ile arasında kalan hava boşluğu sayesinde ısı, yolda kaybedilmeden radyatöre ulaştırılır. Tesisat uygulamasında borunun sivri cisimler tarafından zarar görmesini önler. İleride herhangi bir sebeple boruda sızdırma meydana geldiğinde boru kılıf içerisinden çekilerek yeni boru ile değiştirilir. Sıcaksu, ısı kaynağından kolonlar ile üst katlara ulaşır. Her dairede kollektör hattaki suyu ağızları ile yerden ısıtma borularına veya radyatörlere taşır. Borunun dönüş ağzı da ikinci bir kollektöre girerek dönüş

kolonuna ulaştırılır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yerden döşeme yapıldığında şap ile boru arasında hava boşlukları kalmamalıdır. Bu ısı perdesi oluşturup verimi düşürür.

Kolektör giriş ve çıkış alt kısmındaki 90° dönüşlerdeki köşe dönüş ürününün arkasında mutlaka takoz kullanılmalıdır. Bu takoz ısınma soğuma esnasındaki genleşmedeki kırılma noktası olmaktadır. Takoz bu genleşmeyi önlemekte olup kırılmaya meydan vermemektedir.

Radyatör yanındaki vanaların giriş ağzı aşağı bakmalıdır. Bu şekilde boru 90° açı yaparak montaj sağlanır. Eğer ağız duvara bakar ise açı 180° olmaktadır. Küçük bir çapta bu kadar dönüş boru yapısına uygun değildir. Bu durum boru moleküllerinde büyük bir gerilim oluşturmakta ve zayıf nokta ortaya çıkarmaktadır. Ortam şartlarına bağlı olarak boruda çatlamaya neden olabileceği gibi basınç ve sıcaklıktaki kontrolsüz artışlar patlamaya neden olabilir.

Kılıf borular döşendiğinde keskin dönüşler yapılmamalıdır. Yapıldığı taktirde boru değişiminde yeni boru kılıfa geçirilememektedir.