Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Sıkça Sorulan Sorular

 

1. PEX boruları nerelerde kullanılır?

Bu borular özellikle ısıtma sistemlerinde kullanılmakla birlikte, sıhhi tesisatlarda da kullanılabilmektedir. Yerden ısıtma, radyatör girişleri (mobil sistem) ana kullanım yerleridir.

2. PEX kaç çeşittir? Aralarındaki farklar nelerdir?

PEX’in a, b, c ve d tipleri vardır. Bunların hepsi aynı standarda göre teste tâbi tutulmaktadır. Aralarındaki tek fark üretim yöntemleridir. PEXa peroksit, PEXb silan, PEXc ışınlama ve PEXd Azo yöntemi ile kroslink olmaktadır.

3. Termoset ne demektir?

Plastiklerin granül hale getirilip kullanılabilenlerine termoplastik, kullanılamayanlarına termoset denilmektedir. PEX üretimde şekillendikten sonra kroslink yapıya dönüşür. Polimer zincirleri yan zincirler ile bağ yapar ve tek bir molekül halini alır. Bu halinden sonra tekrar yeni ürün olarak kullanılması mümkün değildir. Bundan dolayı termoset grubuna dahil edilir.

4. Yerden ısıtmada boru döşeme aralıkları ne kadar olacaktır?

Boru aralıkları 10 cm olacaktır. Pencere ve balkon gibi ısı kayıplarının yüksek oldugu kısımlarda 5 cm olacaktır.

5. Bir m2’lik alana kaç metre boru gider?

Orta kısımda 10 m, pencere kenarında 20 m.

6. 20 °C oda sıcaklığında, 45 °C su’da ısı transfer miktarı nedir?

181 W/m2 , 24 °C odada 152 W/m2

 

7. Parke kaplarsam ne olur?

Seramikte hesaplanan değer verilen değerdir. Parkede bu değer %32, halıda %25 ve laminantta %50 azalır.

8. PEX ısı iletim katsayısı nedir?

λ=0,41 W/m.K

9. PEX uzama katsayısı nedir?

2.10-4 K-1

10. Ø16*2 borunun bir metresinde ne kadar su vardır?

113 gr

11. Mobil sistemde borudaki su hızı nedir?

Bir dilimdeki su debisi 7,5 lt/h olduğundan 6 dilimli bir radyatörde hesaplanan hız 0,65 m/s’ dir.

12. Mobil sistemde azami boru uzunluğu nedir?

Bu değer pompa basma gücüne bağlıdır. Burada kolektörden çıkan boruların çok farklı uzunluklarda olmamasına dikkat edilmelidir. Dikkat edilmez ise kısa devre olur. Bu sistemde boru uzunluğundan ziyade her bir ağızdan dilim başına 7,5 lt/h akışkana göre vana ayarının yapılması önemlidir. Bu sisteme takılan küçük debi ölçerler ile sağlanır.

13. Strafor yoğunluğu ne olmalıdır?

Strafor yoğunluğu (dansite) 16-18 gr/cm3 olmalıdır. Sap üstü konulacak yük miktarı fazla ise yoğunluk 20-22’ye çıkarılmalıdır.

14. Strafor kalınlığı ne olmalıdır?

Normal katlarda strafor kalınlığı 20 mm, toprak gibi yumuşak zeminde 40 mm uygulanmalıdır. Strafor üzerine naylon branda serilmelidir.