Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Servis Ömrü, Sıkça Sorulan Sorular

 

Servis Ömrü

20 °C’de PN12,5 bar basınç altında 50 yıl garantilidir. Ürünün Standardı içerisindeki grafikler incelendiğinde 95 °C’de PN11 basınç altında 50 yıl ömür görülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. PEX boruları nerelerde kullanılır?

Bu borular özellikle ısıtma sistemlerinde kullanılmakla birlikte, sıhhi tesisatlarda da kullanılabilmektedir. Yerden ısıtma, radyatör girişleri (mobil sistem) ana kullanım yerleridir.

2. PEX kaç çeşittir? Aralarındaki farklar nelerdir?

PEX’in a, b, c ve d tipleri vardır. Bunların hepsi aynı standarda göre teste tâbi tutulmaktadır. Aralarındaki tek fark üretim yöntemleridir. PEXa peroksit, PEXb silan, PEXc ışınlama ve PEXd Azo yöntemi ile kroslink olmaktadır.

3. Termoset ne demektir?

Plastiklerin granül hale getirilip kullanılabilenlerine termoplastik, kullanılamayanlarına termoset denilmektedir. PEX üretimde şekillendikten sonra kroslink yapıya dönüşür. Polimer zincirleri yan zincirler ile bağ yapar ve tek bir molekül halini alır. Bu halinden sonra tekrar yeni ürün olarak kullanılması mümkün değildir. Bundan dolayı termoset grubuna dahil edilir.

4. Yerden ısıtmada boru döşeme aralıkları ne kadar olacaktır?

Boru aralıkları 10 cm olacaktır. Pencere ve balkon gibi ısı kayıplarının yüksek olduğu kısımlarda 5 cm olacaktır.

5. Bir m2’lik alana kaç metre boru gider?

Orta kısımda 10 m, pencere kenarında 20 m.

6. 20 °C oda sıcaklığında, 45 °C su’da ısı transfer miktarı nedir?

181 W/m2 , 24 °C odada 152 W/m2

 

 

7. Parke kaplarsam ne olur?

Seramikte hesaplanan değer verilen değerdir. Parkede bu değer %32, halıda %25 ve laminantta %50 azalır.

8. PEX ısı iletim katsayısı nedir?

λ=0,41 W/m.K

9. PEX uzama katsayısı nedir?

2.10-4 K-1

10. Ø16*2 borunun bir metresinde ne kadar su vardır?

113 gr

11. Mobil sistemde borudaki su hızı nedir?

Bir dilimdeki su debisi 7,5 lt/h olduğundan 6 dilimli bir radyatörde hesaplanan hız 0,65 m/s’dir.

12. Mobil sistemde azami boru uzunluğu nedir?

Bu değer pompa basma gücüne bağlıdır. Burada kolektörden çıkan boruların çok farklı uzunluklarda olmamasına dikkat edilmelidir. Dikkat edilmez ise kısa devre olur. Bu sistemde boru uzunluğundan ziyade her bir ağızdan dilim başına 7,5 lt/h akışkana göre vana ayarının yapılması önemlidir. Bu sisteme takılan küçük debi ölçerler ile sağlanır.

13. Strofor yoğunluğu ne olmalıdır?

Strofor yoğunluğu (dansite) 16-18 gr/cm3 olmalıdır. Şap üstü konulacak yük miktarı fazla ise yoğunluk 20-22’ye çıkarılmalıdır.

14. Strofor kalınlığı ne olmalıdır?

Normal katlarda strofor kalınlığı 20 mm, toprak gibi yumuşak zeminde 40 mm uygulanmalıdır. Strofor üzerine naylon branda serilmelidir.