Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Nerede Ve Nasıl Kullanılır

Ürün binaların atıksu ve yağmur suyu tahliyesinde sıva altı, sıva üstü ve toprak altında kullanılmaktadır. Bu üründen istenilen asıl işlev sızdırmaması ve çatlamamasıdır. Standardın istediği 0,5 bar akışkan basıncında sızdırmaması ve belli bir darbe karşısında kırılmamasıdır. Bu özellikleri sağlamaması diğer yapı taşlarının hepsine zarar vermekte ve binanın ömrünü bitirmektedir.

Borular ve fitingler birbirine contalı sistem yardımı ile birleştirilmektedir. Ürünler el ile ittirmek sureti ile takılmaktadır. Boru-conta toleransları bu ürünlerde yüksek olduğundan kaydırıcı sürerek ve 90 ° açı ile ittirilir ise fazla kuvvet harcamadan montaj yapılabilir. Conta kesinlikle yerinden çıkarılmamalıdır. Düşey ve yatay hatlarda kelepçe aralıkları standarda uygun olarak ayarlanmalıdır.

Atıksu Ekstra Boru Yağmur İniş Uygulaması

Dizayn Grup, sizlerin atıksu borularında en büyük sıkıntı kaynağınız olan sızdırma ve kırılma sorunlarınızı üretmiş olduğu EKSTRA BORU ile ortadan kaldırmıştır. Borudan istenilen en önemli işlev olan sızdırmama ve kırılmama özelliği mükemmel hâle getirilmiştir.

Her üründe dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu gibi, EKSTRA BORU ’da da döşeme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Aşağıda ifade edilen hususlara dikkat edilmediği takdirde, temel işlevleri etkilememekle birlikte, gözü rahatsız edecek görüntülerde oluşabilmektedir.

Görüntü bozukluğunun oluşmaması için yapılması gerekenler şunlardır:

Şekil 1’de görüldüğü gibi boruların ve fitinglerin birleşim noktasının her iki tarafından kelepçe atılmalıdır.

Geçiş noktalarında her iki tarafta muf bölgelerinin başlangıcına kelepçe atılmalı ve bu kelepçelerin arasında en fazla 30 cm olmalıdır.

Geçiş noktalarından sonrada en fazla 1 metre aralıklarla kelepçe konmalı ve hat duvara sabitlenmelidir.

Görsel var.

Kelepçeler boruyu uzama esnasında durdurmaktadır. Kelepçede oluşan bütün kuvvet duvara sabitleme vazifesi yapan vida tarafından karşılanmaktadır. Bu sebeple vida iri dişli olmalı ve sıkı geçmiş dübele takılmalıdır.

Plastik boruların sıcaklıklarında 10 °C’lik bir fark oluştuğunda 1 m’si 1,5 mm uzamaktadır. Kışın 10 °C hava sıcaklığında döşenen bir atıksu borusu yaz güneşine maruz kalıp 50 °C’ye ulaşır ise sıcaklık farkı 40 °C olmakta ve boru 6 mm uzamak istemektedir. Kelepçe sıkıştırma kuvveti ile boruyu tutmaya çalışır. Sürtünme kuvveti zayıfladığında boru aradaki fark kadar uzamaktadır. Bu uzamayı da karşılamak için, boru kışın en kısa olduğu zamanda contayı geçer geçmez bırakılmalı, yazın en uzun olduğu zamanda ise kışın büzüleceğinden borudan çıkmasını önlemek için muf bölgesinin sonuna kadar sokulmalıdır. Borunun ne kadar girdiğini anlayabilmek için mutlaka sokulacak miktar, işleminden önce, kalem ile işaretlenmelidir.

Bu şekilde yapılan yağmur inişlerinde sıcaktan dolayı sehim yapma veya soğuktan dolayı bağlantı yerlerinden çıkma durumu söz konusu olmayacaktır. Uygulamada doğru olan döşeme şekli budur.