Untitled Page

Tarımsal Sulama Ürün Grupları

Nerede Ve Nasıl Kullanılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Ve Servis Ömrü

Nerede ve Nasıl Kullanılır

Dizayn Grup Yağmurlama Sulama Sitemleri’ne ait ürünler, suyun kaynaktan tarla başına kadar getirilmesinde ve tarladaki bitkinin sulanmasında, aynı zamanda damla sulama sistemlerinde ana boru olarak kullanılmaktadır. Ürünler birbirine mandallı sistem yardımı ile kolayca sökülüp takılabilir. Mandallar yaylı bir mekanizma ile başlıklara tutunur. İçerideki basınç, birbirlerine uygulanan borulardan erkek tarafı dışa doğru iter. İtme kuvveti mandal ve başlıklar arasındaki mukavemeti ile karşılanır.

Hesaplamalar:

İki lateral arasındaki mesafe; fazla rüzgarlı olmayan koşullarda (< 2 m/s), sprinklerin ıslatma alanı genişliğinin (ıslatma çapı) en fazla %65’i olmalıdır.

Yerleştirme düzeni ve rüzgar hızına göre yağmurlayıcılar (lateral) arasındaki mesafeler

Yerleştirme düzeni Rüzgar hızı Yağmurlayıcılar (Lateral)
arasındaki mesafe
Kare veya dikdörtgen 2 m/s’den az 0.65 d
2 m/s 0.60 d
3.5 m/sn 0.50 d
Üçgen 2 m/s’den az 0.75 d
2.0 0.70 d
3.5 0.60 d

d: Bir başlığın ıslatma çapı

Yağmurlama sulama sistemleri planlamasında 2 temel yaklaşım çok önemlidir.

1. Sulama aralığını en yüksek tutmak (işçilik masraflarının azaltılması)
2. Lateral sayısını en az tutmak (Sistem maliyetinin düşürülmesi)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Boru bağlantısında kullanılan conta takılmadan önce conta yuvası temizlenmelidir. Conta tam olarak yuvaya yerleştirilmelidir. Tam sızdırmazlık için contanın herhangi bir yerinde toprak zerreleri kalmamalıdır. Motopomp çıkışının ardından ES kullanılması gerekmektedir. Kullanılan ES, motorun titreşimini yağmurlama boru sistemine doğrudan aktarılmasını engellemektedir.

• Motopomp çıkışlarında oluşan yüksek basınç, borularda conta çıkmasına neden olabilmektedir. Manometre ile basınç kontrol altında tutulmalıdır. Bu katalogda taahhüt edilen ve borularımızın üzerinde yazdığımız basınç değerleri garantimiz altındadır. Belirtilen basınç değerlerinden daha yüksek basınçlara çıkılması durumunda oluşabilecek olumsuzluklar garanti kapsamında değildir.

• Sistemin verimli çalışabilmesi için basınç çok önemli bir etkendir. Pompa seçimi ve kullanımına dikkat edilmelidir.

• Su kaynağından sisteme yabancı maddeler girerse, sistemin sonundaki kör tapalar belli bir süre açık bırakılıp sistemdeki su boşaltılmalıdır.

• Sistemi çalıştırmaya başlarken önce küçük debiler kullanılmalıdır. Bu sayede ana boru ve laterallar su ile doldurulmadır.

• Yağmurlama sulama sistemi içine yabancı madde girmemesi için pompa emme borusunun ucuna ihtiyaca cevap verecek özellikte süzgeç takılması gerekmektedir. Sprinklerin tıkanmasını engellemek için bu işlem oldukça önemlidir.

• Lateral borular ana hatlara dik olarak döşenmelidir.

• Sezon sonunda sistem söküldüğünde sistemin tüm parçaları ayrı ayrı temizlenmeli, kurutulmalı ve stoğa alınmalıdır. Sabit sistemde kullanılacak ise sezon sonunda sistemdeki su tamamen boşaltılmalıdır.

• Sistemde suyun akış yönü bir borunun erkeğinden (mandallı taraftan) geçtiği diğer borunun dişisine doğru olmalıdır. Bu sayede sistemde tam bir sızdırmazlık sağlanacak ve basınç kayıpları azalacaktır.

Servis Ömrü / 5 Yıl Garanti

Ham madde özelliklerinden ve üretimden kaynaklanan kusurlara karşı Dizayn Grup Tarımsal Sulama Sistemleri’ne ait ürünler 5 yıl garantilidir. Yanlış uygulamalardan, sahada oluşan darbelerden, “Dikkat Edilmesi Gerekenler” başlığı altında yazılı olan yönlendirmelere uyulmamasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklar garanti kapsamında değildir.