Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Nerde Ve Nasıl Kullanılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Ve Servis Ömrü

 

Nerede Ve Nasıl Kullanılır

Ürün yerden ısıtma sistemlerinde, mobil ısıtma sistemlerinde ve mobil sıhhi tesisat sistemlerinde kullanılmaktadır. Kangal olarak imal edildiğinden ve esnek yapısı ile döşeme şekillerine uygun şekilde rahatlıkla yere uygulanır. Mobil tesisat olarak adlandırılan radyatör sistemlerinde ise kılıf boru içerisinde uygulanır. Kılıfın birkaç avantajı vardır. Kılıf boru plastik boru ile arasında kalan hava boşluğu sayesinde ısı, yolda kaybedilmeden radyatöre ulaştırılır. Tesisat uygulamasında borunun sivri cisimler tarafından zarar görmesini önler. İleride herhangi bir sebeple boruda sızdırma meydana geldiğinde boru kılıf içerisinden çekilerek yeni boru ile değiştirilir.

Sıcaksu, ısı kaynağından kolonlar ile üst katlara ulaşır. Her dairede kollektör hattaki suyu ağızları ile yerden ısıtma borularına veya radyatörlere taşır. Borunun dönüş ağzı da ikinci bir kollektöre girerek dönüş kolonuna ulaştırılır.

Bu borular aynı zamanda sıhhi tesisatta da kullanılmaktadır. Batarya terminali ürünü ile sıcak ve soğuk kullanma suyu çıkışları alınmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yerden döşeme yapıldığında şap ile boru arasında hava boşlukları kalmamalıdır. Bu ısı perdesi oluşturup verimi düşürür.

Kolektör giriş ve çıkış alt kısmındaki 90° dönüşlerdeki köşe dönüş ürününün arkasında mutlaka takoz kullanılmalıdır. Bu takoz ısınma soğuma esnasındaki genleşmedeki kırılma noktası olmaktadır. Takoz bu genleşmeyi önlemekte olup kırılmaya meydan vermemektedir.

Radyatör yanındaki vanaların giriş ağzı aşağı bakmalıdır. Bu şekilde boru 90° açı yaparak montaj sağlanır. Eğer ağız duvara bakar ise açı 180° olmaktadır. Küçük bir çapta bu kadar dönüş boru yapısına uygun değildir. Bu durum boru moleküllerinde büyük bir gerilim oluşturmakta ve zayıf nokta ortaya çıkarmaktadır. Ortam şartlarına bağlı olarak boruda çatlamaya neden olabileceği gibi basınç ve sıcaklıktaki kontrolsüz artışlar patlamaya neden olabilir.

Kılıf borular döşendiğinde keskin dönüşler yapılmamalıdır. Yapıldığı takdirde boru değişiminde yeni boru kılıfa geçirilememektedir.

Servis Ömrü

20 °C’de PN12,5 bar basınç altında 50 yıl garantilidir. Ürünün standardı içerisindeki grafikler incelendiğinde 95 °C’de PN11 basınç altında 50 yıl ömür görülmektedir.