Untitled Page

Üstyapı Ürün Grupları

Nerede Ve Nasıl Kullanılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler

Atık su tesisatlarının tasarımı ve montajı, ülkemizde geçerli olan TS EN 12056 standardına uygun olarak yapılmalıdır. Atık su tesisatlarında yanlış montaj nedeni ile yaşanacak problemlerin önlenebilmesi için doğru uygulama yapılması kaçınılmazdır. Doğru montajda kelepçeleme sistemleri yüksek önem taşımaktadır. Kelepçeler boruları sabitlemekte, titreşim ve darbeleri engellemekte, borunun ve tesisattan akan suların ağırlıklarını taşımakta, sıcaklık değişimlerinde borunun boyutsal değişimini sınırlamaktadır. Doğru bir uygulama için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

1. Atık su borularında kelepçe atılması gereken nokta boru muf bölgesinin hemen altıdır. Yatay ve dikey hatlarda kelepçeler muf bölgesi altına atılmalıdır.

2. Kelepçeler, borunun uzama isteğini durdurmaktadır. Kelepçede oluşan bütün kuvvet, duvara sabitleme vazifesi yapan vida tarafından karşılanır. Bu nedenle vida, iri dişli olmalı ve sıkı geçmiş dübele takılmalıdır.

3. Şekil 1 ve 2'de görüldüğü gibi boruların ve ek parçaların birleşim noktasının her iki tarafından kelepçe atılmalıdır. Geçiş noktalarında her iki tarafta muf bölgelerinin başlangıcına kelepçe atılmalı ve bu kelepçelerin arasında en fazla 30 cm olmalıdır.

 

4. Dış cephe uygulamalarında ısıl uzamaların kompanse edilmesi için mevsim şartlarına göre montaj yapılmalıdır. Dış cephede kullanılan borular hava sıcaklığının artması ya da azalması ile uzayıp kısalmaktadır. Kış döneminde döşenen atık su boruları yazın uzamak isteyecektir. Bu nedenle kış döneminde montajı yapılan atık su borularında, geçiş bölgelerinde yaz dönemi uzamalarının kompanse edilebilmesi için 1 cm boşluk bırakılmalı, bu sayede ısıl genleşme ile uzayan borunun sehim yapması ya da uzama neticesinde muf bölgesinde oluşacak gerilmelerin engellenmesi sağlanmalıdır.

5.Atık su boru sistemi monte edildikten sonra, inşaat işi veya takip eden işlemler nedeniyle konumu bozulmamaldır. (TS EN 12056 - 4).

6.Yağmur suyu ve atık su tahliye iniş hatları duvar, perde beton içinden geçirilmemelidir. Atık su boruları muayene, bakım, yenileme vb. amaçlar için ulaşılabilir olmalıdır. Tesisat kanalı içerisinden geçirilen tesisatlarda tesisat kanalı bakım, onarım, yenileme vb. çalışmaların yapılmasına izin verilen büyüklükte olmalıdır (atık su terfi tesislerinin içinde bulunduğu odalar, bakıma ihtiyaç gösterebilecek tüm çalışan bölümler ve bileşenler çevresinde ve üstünde en az 600 mm'lik çalışma boşluğunu sağlayacak yeterli boyutlarda olmalıdır. Odalar, yeterli derecede aydınlatılmalı ve iyi havalandırmalıdır).

7. Atık su tesisatında yer alan tüm boru ve ek parçalar gerilme etkisi altında kalmayacak şekilde montaj edilmelidir. (TS EN 12056 – 4).

8. Duvar ve kat geçişlerinde boru ve ek parçalarının kat betonuna ve duvara binerek sıkışması engellenmelidir.

9. Montaj yapılacak atık su boru ve ek parçalarının muf ağzı ve conta yuvası toz, kum ve ıslaklık kalmayacak şekilde temiz bir bezle silinmelidir. Boru geçişlerinde kayganlaştırıcı olarak sıvı sabun vb. kullanılabilir.

 

Dizayn Grup olarak internet sitemizi geliştirmek, etkili ve güvenli hale getirmek, sizin için daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgilere 'Çerezler Politikası ' sayfamızdan ulaşabilirsiniz.