KVKK Açıklama ve Gizlilik Politikası
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI
Dizayn Teknik Bor  (“Dizayn Grup”) 
  Dizayn Grup, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aynlatma yükümlüğüyerine
getirmek amacıylaıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil
uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Dizayn Grup işbu Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek diklikler
çerçevesinde her zaman ncelleme hakkını saktutar.
1) Dizayn Grup’un kişisel verileri toplamasının yasal dayanı nedir?
 





 
gerekmektedir.
2) Dizayn Grup kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.dizayngrup.com  
Dizayn Grup 

Dizayn Grupwww.dizayngrup.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez;
 
 
www.dizayngrup.com ziyaretçilerine daha iyi h 
 
   
 
www.dizayngrup.com 
  
www.dizayngrup.com yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak,

 
lmektedir.
www.dizayngrup.com 
 
 irlikte kullanabilir.
3) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
www.dizayngrup.com  
si/mobil
  
kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki
 
www.dizayngrup.com  
 


www.dizayngrup.com  
  
 

4) İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl
kullanmaktadır?
www.dizayngrup.com  


 
  
ziyaretlerle ilgili bilgileri kulla  

 


5) Dizayn Grup kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
Dizayn Grup
 

 
web 
etmek,

mesafeli 


elektronik (in 
belgeleri düzenlemek,

tmek,

bilgi verebilmek,
 
 
 
 
 
   
elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
  
sunabilmek, hizmetlerimiz

 

6) Dizayn Grup kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
Dizayn Grup  Dizayn Grup Dizayn
Grup
 k ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak

  
    
 
7) Dizayn Grup kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
 erçevesinde



 
  
 
 emek için gerekli teknik ve hukuki
 
 
ihlallerden Dizayn Grup 
KiDizayn Grup

 
 
   
hizmet sunabilmek ve   
 
 
8) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?



 
d) yurt i


 
bildirilmesini isteme,

 
   ilmesini talep
 
9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat dişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 
 
 ze bildirmek isteriz.
10) Verinin güncel ve doğru tutuldundan nasıl emin olabilirim?

Dizayn  yürürlükteki 
Dizayn Grup ile 
  
  
ederiz. Mail adresi : kvkk@dizayngrup.com.tr
.