Untitled Page

Upper Structure Product Groups

Dizayn Pex-B Plus Oxygen Barrier Pipe and Its Additional Parts

en-Genel Özellikleri

en-Oksijen bariyerli pex-b borular sıcaksu hatlarında ısıtma boruları olarak kullanılırlar. Polietilenler normal yapıları ile sıcak akışkanlara dayanım göstermezler. Zincir yapıları kroslink yapıya dönüştürüldükleri durumda ise çok yüksek sıcaklık dayanımı özelliğine kavuşurlar. Yapıları artık tekrar kullanılabilen termoplastikten yapıdan geridönüşümü olmayan termoset yapıya dönüşmüş olur.

PEX’lerin dört tipi vardır. PEX-a peroksit yöntemi, PEX-b Silan yöntemi, PEX-c Işınlama yöntemi ve PEX-d azot yöntemi ile elde edilenler. Bu tipler arasındaki fark sadece; standardın talep ettiği kroslink oranıdır. Mekanik olarak bu farklılıklar, aynı mukavemeti sağlamak adına tespit edilmiştir.

PEXa ilk üretim yöntemi olup zor bir prosestir. Yeni yatırımda tercih edilmemektedir.

PEXb silan metodudur. Zincirler arasındaki ajan molekülleri yerleştirilir ve bu ajanlar buhar kürü uygulamasında farklı zincirler ile karbon bağları yaparlar. Proses tüm aşamaları ile firma içerisinde tamamlandığı için en çok tercih yöntemdir. Sıcaksu hatlarında kullanım esnasında kroslink olmaya devam eder.

PEX-c ışınlama metodudur. Işınlar ile karbon atomlarından hidrojen atomları kopartılır ve diğer zincirdeki hidrojen ile bağlanması neticesinde zincirler birbirine çapraz bağlanmış olur. Işınlama işlemleri üretim dışarısındaki başka yerlerde olduğundan nakliye maliyetleri ekstradan ürün fiyatını arttırmaktadır. Gama ışını ve elektron bombardımanı olmak üzere iki farklı ışınlama yöntemi vardır. Işınlama dozu iyi ayarlanamadığında zincirler zarar görebilmektedir. Ürün renk değiştirmekte ve sertleşmektedir. Gama ışını bakterileri öldürdüğünden ürün strelize olmaktadır. Bu özelliği sayesinde sıhhi tesisat hatlarında da tercih edilmektedir.

PEX-d azot yöntemi ile elde edilmektedir. Rekabet şartlarında üstünlük sağlayamadığından pazarda bulunmamaktadır.

PEX boruların termoset olması ile kaynak kabiliyetleri ortadan kalkmaktadır. Birleştirme için metal bağlantı elemanlarından istifade edilmektedir. Metal bağlantı elemanları ilave ekipman gerektirmeyen yüzüklü rekor tipinde olmaktadır. Rekorun anahtar ile sıkıştırılması esnasında boru dışına geçirilen yüzük rekorun konik yapısı ile boruyu sıkıştırarak sızdırmazlığı sağlamaktadır. Avrupa ilave olarak yüzüklü sistemi de kullanmaktadır. Bu yöntem için elektrikli sıkma aleti yatırımı gerekmektedir. Ancak rekorlu sisteme olan bir üstünlüğü söz konusu değildir.

Üretim Özellikleri

PEX boruları ekstrüder üretim hatlarında üretilmektedir. Ürünler 160 m kangallar halinde paketlenmektedir. PEXb tipi kangallar halinde buhar tanklarına konulur ve 10 saat kür uygulanır. Zincir yapılarında %65 kroslink değerine ulaşılır. Bu değere ulaşan ürün sevk edilir. Metal bağlantı parçaları ise şirket bünyesinde tasarlanır ve yan sanayide ürettirilir.